Na kmetiji Lemež iz Zrkovcev pri Mariboru imajo že vrsto let urejen krmni obrok tako za krave molznice kakor tudi za plemenske telice. Kot so nam dejali, je zelo pomembno, da iz optimalno sestavljenega osnovnega krmnega obroka dosežejo kar se da visoko mlečnost. Krave so lisaste pasme, pri katerih z dodatnimi krmili ne pretiravajo, kar se jim zelo obrestuje. Na ta način so namreč zmanjšali delež izločenih krav na minimum, prav tako ima veterinar redko kakšno delo na njihovi kmetiji.

Več v posebni prilogi Krmne mešanice, ki bo v Kmečkem glasu izšla 14. novembra 2018.