Na dan državnosti je bila v Litiji odlično izpeljana in dobro obiskana razstava govedi rjave, lisaste in črno-bele pasme ter nekaj cik, ki sta jo organizirali Govedorejsko društvo Litija in Živinorejsko društvo Zagorje, kot soorganizatorji pa so ob Kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana sodelovale zadruge: KGZ Litija, KZ Trebnje in KZ Izlake. Številni obiskovalci so prišli iz vse Slovenije in z zanimanjem spremljali celodnevno dogajanje. In imeli so kaj videti: številne urejene in očiščene živali črno-bele, rjave in lisaste pasme ter avtohtone pasme cike, predstavili so se tudi konjerejci. 

Več v reportažnem zapisu v Kmečkem glasu (4. julij 2018).