Izraz seneno mleko je v Sloveniji dokaj nov, čeprav je to mleko krav, ki je bilo značilno za naša območja še pred pol stoletja. Da so bile krave v zimskem obdobju krmljene zlasti z posušeno krmo (senom) s travinja in njiv, pričajo številni seniki in kozolci po Sloveniji. Z izrazom seneno mleko označujemo mleko krav, ki niso krmljene s silažo, v poletnem času je osnovna krma zelena krma s travinja, pozimi pa mrva. Če je seneno mleko namolženo od samic drugih vrst živali, se uporablja ime mleko in vrsta živali npr.: seneno kozje ali seneno ovčje mleko. 

Več med strokovnimi nasveti v Kmečkem glasu (4. julij 2018).