Afriška prašičja kuga (APK) je zelo nevarna virusna bolezen domačih in divjih prašičev, ki povzroča velike zdravstvene težave v prašičereji, ima pa tudi socialno-ekonomske posledice, z velikimi škodami v kmetijstvu. Ob izbruhu bolezni v reji pogine od 95 do 100 % prašičev, prizadeto pa je tudi trgovanje z živimi prašiči, s prašičjim mesom in mesnimi proizvodi. Izbruh APK omejuje trgovanje na regionalni in mednarodni ravni. Slovenija je sicer prosta APK, toda stanje v Evropi se je v zadnjih letih bistveno spremenilo.

Več med strokovnimi nasveti v Kmečkem glasu (16. maj 2018).