V letošnjem letu v nekaterih vinogradih opažamo močnejši pojav pršic, predvsem pršic šiškaric (Eriophyes vitis). Posledicam poškodb, ki jih povzročajo, pravimo tudi erinoza vinske trte. Obe vrsti pršic lahko učinkovito zatiramo v času odganjanja vinske trte z uporabo žveplovega pripravka. Kako pa je potrebno ukrepati, če v vašem vinograduv tem času opažate pojav značilnih znamenj napada pršic šiškaric? Za uporabo akaricidov je že prepozno, lahko pa se ukrepa zaviralno.

Nasvet za rešitev te težav prinaša Kmečki glas (16. maj 2018).