Za naložbe v namakalne sisteme je namenjenih 7 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Rok za oddajo vlog je od 30. aprila do 31. avgusta. Upravičenci morajo pred vložitvijo vloge na javni razpis pridobiti tri ključne dokumente, in sicer vodno dovoljenje, izvedbo predhodnega postopka oziroma presoje vplivov in odločbo o uvedbi namakanja.

Več o tem, kdo so upravičenci do pridobitve sredstev, pa v Kmečkem glas (18. april 2018).