Na najbolj strmih in razdrobljenih legah obdelujejo trto v glavnem ljubiteljski vinogradniki - teh smo izgubili zadnjih dvajset let kar 12.000, vseh slovenskih vinogradnikov je še 28.000 in kar 90 odstotkov jih obdeluje manj kot hektar vinograda. To so obenem najcenejši skrbniki slovenske krajine. Zadnjih pet let izgubljamo po tri vinogradnike na dan, in da se črni scenarij ne bi nadaljeval s to hitrostjo, je na mestu razmislek, kako ohraniti male vinograde obdelane. 

Več o tej temi v Kmečkem glasu (18. april 2018).