Za prilagajanje kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe je razpisanih 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo vložijo od 23. aprila do vključno 18. julija 2018. Predmet podpore so naložbe za nakup in postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, ureditev trajnih nasadov in izboljšanja tehnologije pridelave, za ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba. 700 tisoč evrov nepovratnih sredstev pa je namenjenih odpravljanju zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Več v Kmečkem glasu (11. april 2018).