V Sloveniji je po 20 letih strukturnih sprememb čas tudi za prenovo zemljiške politike. Mladi namreč ne bodo ostali na kmetiji, če ne bodo imeli možnosti, da preživijo sebe in družino, in številnim je to onemogočeno zaradi premajhnih kmetij. Ena od možnosti za pridobitev zemlje je dolgoročni zakup zemljišč v lasti države. V ta namen bi bilo treba na novo razdeliti državna kmetijska zemljišča, urediti prednostni red upravičencev pri zakupu zemlje, kmetijska politika pa bi morala delovati v smeri večje samooskrbe s hrano.

Več o možnostih za najem zemljišč, ki so v lasti Sklada, v Kmečkem glasu (11. 4. 2018).