V skupini šestih proizvajalcev ptujskega lüka z zaščiteno geografsko označbo na Dravskem polju sta tudi dve kmetiji, ki ju vodijo mladi kmetje Vasja Majerič ter Anja in Mitja Pignar. Kmetija Majerič iz Moškanjcev je poljedelsko-zelenjadarska, kmetija Pignar iz Zamušanov, kamor se je omožila Vasjina sestra Anja, pa še naprej ostaja živinorejska, z Anjino doto o pridelavi ptujskega lüka pa tudi z dodatno dejavnostjo pridelave zelenjave.

Več v posebni prilogi Kmečkega glasa (11. april 2018).