Na kmetiji Zabukovec v vasi Gabrijele nad Mirensko dolino so se pred devetimi leti iz reje govejih pitancev preusmerili v rejo krav dojilj ter intenzivno kmetovanje zamenjali z ekološkim. Odločitev so sprejeli zaradi slabe ekonomike reje pitancev in želje po neodvisnosti, ki je bistvo vsakega gospodarjenja. Registrirano imajo dopolnilno dejavnost razseka in predelave mesa ter predelave žit v mlinu na kamne, njihova značilnost pa je neposredno trženje pridelkov in izdelkov na kmetiji.

Več o raznolikih dejavnostih in uspešni prodaji na kmetiji Zabukovec v reportaži Klare Nahtigal v Kmečkem glasu (24. januar 2018).