Spremenljive vremenske razmere s pogostimi ekstremnimi dogodki so rastlinsko pridelavo podobno kot v preteklih letih tudi v letu 2017 močno zaznamovale. Po prvih ocenah ekonomskih računov za kmetijstvo bo rastlinska pridelava v letu 2017 za petino manjša od predhodne.

Skupni obseg kmetijske proizvodnje bo predvidoma za desetino manjši in na ravni dosedaj najslabšega leta 2013.

Več v Kmečkem glasu (3. januar 2018) v prispevku Marjete Pintar z oddelka za ekonomiko Kmetijskega inštituta Slovenije.