S 350 hektarji njivskih površin in 850 govejih pitancev v hlevu spada družinska kmetija Cigütovih med največje v državi. Na poljedelsko-živinorejski kmetiji so ob štirih domačih zaposlenih še trije zunanji, tako da gre za malo podjetje. Na takšni kmetiji je veliko zanimivih podatkov, kot na primer skupna letna količina krme za 850 govejih pitancev: 5.000 ton koruzne silaže, 900 ton siliranega koruznega zrnja s storži, 800 ton travne silaže, 300 ton mletega ječmena in zrnja koruze.

Več o tem v Kmečkem glasu (6. december 2017).