Skoraj na vseh kmetijah so včasih za lastne potrebe gojili perutnino, kot so kokoši, race, gosi, pure in v kotu bo bili skriti kunci, ki jim pogovorno pravimo domači zajci. Kunci seveda niso zajci, zahtevajo drugačne življenjske razmere in so ob medvrstnem parjenju neplodni.

Strokovni nasvet o ekstenzivni reji kuncev, ureditvi prostora, ločevanju po skupinah, krmi in parjenju prinaša Kmečki glas (6. december 2017).