Evropski rejci krav molznic so se zbrali v Bruslju pred sedežem Evropske komisije in zahtevali učinkovitejše ukrepe za izboljšanje finančne varnosti ob ponavljajočih se krizah v sektorju mleka. Na protestu v okviru kampanje »maslo ni vse« so kmetje in njihovi predstavniki pozvali izvršilce EU, da končno že vzpostavijo učinkovit sistem zmanjševanja količine mleka in zagotovijo prirejo mleka, ki se bo učinkoviteje odzvala na nihanja cen.

Več v Kmečkem glasu (15. 11. 2017).