Osnovna dejavnost podjetja Karsia, ki je bilo ustanovljeno leta 1992, je trgovina z agrokemičnimi pripravki, predvsem sredstvi za varstvo rastlin in foliarnimi gnojili. Sprva je bila večina prodajnega programa usmerjena v varstvo vinogradov in sadovnjakov, sedaj pa je v ponudbi tudi vse več sredstev za poljedelstvo, zelenjadarstvo ter oljkarstvo - vsa so dovoljena v programih integriranega varstva, veliko tudi za uporabo na vodovarstvenih območjih ter v bio pridelavi.

Na praznovanju 25-letnice je uspešno delo podjetja Karsia opisal direktor Milivoj Širca. Več pa v Kmečkem glasu.