Bistvo podeželskega parlamenta je dialog med vsemi deležniki pri oblikovanju politik razvoja podeželja. Letošnja razprava, v središču katere je bilo sožitje med podeželjem in kmetijstvom, je potekala med 200 domačimi in tujimi predstavniki podeželja, nevladnih organizacij, strokovnih ustanov in politične javnosti. Slovenska kmetijska javnost ima velika pričakovanja tudi do že nastajajoče skupne kmetijske politike po letu 2020, pomemben del katere ostajajo tudi lokalne akcijske skupine.

Obširno o vsebinah 4. slovenskega podeželskega parlamenta prinaša Kmečki glas (27. september 2017).