V zadnjih desetih letih je na razpisih za podporo mladim prevzemnikom kmetij v okviru dveh programov razvoja podeželja sredstva prejelo preko 3300 upravičencev, kar predstavlja okoli 5 % slovenskih kmetij. Če je prišlo do njihovega prevzema v okviru nekega naravnega procesa, kjer je gospodar postopoma uvajal naslednika v vse skrivnosti upravljanja in sprejemanja odločitev, potem ne bi smelo biti težav. Do teh pa lahko pride, če je bila odločitev o prenosu nenadna in sprejeta zgolj zato, ker so bila na razpolago nepovratna sredstva.

Kaj pa "izpit" za prevzem kmetij? Odgovor prinaša Kmečki glas (20. september 2017).