Trgatev za vino letnika 2017 v vseh treh vinorodnih deželah se je začela povprečno deset dni prej kot lani, grozdja bo v celoti zaradi spomladanske pozebe in toče po velikem delu vinogradov ter suše manj, bo pa zato izjemne kakovosti. Težav s klasičnimi boleznimi vinske trte zaradi visokih temperatur in malo padavin čez celo poletje skorajda ni bilo, ponekod pa se je pojavil ožig. Večina grozdja, ki bo v kleteh do 20. septembra, je ostalo zdravo vse do trgatve, zato se vinarji veselijo dobrega vinskega letnika. 

Več o letošnji trgatvi v 37. št. Kmečkega glasa.