Prejšnji petek je bilo vrenje mošta usodno za dve osebi na Vipavskem. V Frankolovem sta leta 2014 v vinski kleti ravno tako umrla dva človeka zaradi zastrupitve z ogljikovim dioksidom. In takih dogodkov bi lahko našteli še nekaj.

Ogljikov dioksid v vinskih kleteh nastaja ob alkoholni fermentaciji – alkoholnem vrenju mošta. To je mikrobiološki proces, pri katerem se mošt spremeni v vino. Sladkorji iz mošta se ob prisotnosti kvasovk spremenijo v alkohol. Ob tej biokemijski spremembi se sprošča toplota in vrelni plini. Med vrelnimi plini je največ ogljikovega dioksida (CO2), ki je v višjih koncentracijah lahko zelo nevaren  in smrtonosen plin. Bivanje v nezračeni vinski kleti je ob vrenju mošta zaradi ogljikovega dioksida lahko smrtno nevarno.

Več med strokovnimi nasveti v 37. št. Kmečkega glasa (13. 9. 2017).