Za Belo krajino tako značilne reje drobnice je vse manj in s tem tudi slovenske avtohtone pasme ovc belokranjska pramenka.

Če je po osamosvojitvi Slovenije ovčereja pridobivala na veljavi vse do leta 2010, ko smo redili okrog 130 tisoč ovac, pa je zadnja leta opazen padec, saj je meso jagnjet premalo plačano, da bi bili pokriti stroški prireje. Veliko kmetov, ki so redili ovce, je tudi prenehalo s kmetovanjem ali pa so ovčerejo zamenjali z govedorejo.

Več o reji drobnice v Beli krajini pa v Kmečkem glasu v reportaži s kmetije Ogulin iz Malin pri Štrekljevcu, kjer imajo okrog 270 plemenskih ovc in jagnjeti na paši, v hlev pa pridejo na suho seno in priboljšek iz doma pridelane mlete koruze in ječmena.