Stročnice so zelo pomembna skupina poljščin, ki so bile kar nekaj časa precej zapostavljene, v zadnjem času pa se njihova pridelava na naših njivah spet nekoliko povečuje. Pomembne so tako v prehrani ljudi, kot tudi živali. Vsebujejo številne pomembne hranilne snovi, še posebej velja izpostaviti velik delež beljakovin z nekaterimi esencialnimi aminokislinami. Zato stročnice uvrščamo med pomembne beljakovinske rastline.

Stročnice delimo glede na namen uporabe na zrnate stročnice in voluminozne oziroma krmne stročnice. Med zrnatimi stročnicami so najpomembnejše fižol, grah, bob, volčji bob, soja, leča, čičerika, vinja in arašid, med voluminoznimi pa bela in črna detelje, lucerna, inkarnatka, perzijska in aleksandrijska detelja, grahor, grašica. Za prehrano živali jih pridelujemo v čistih posevkih ali mešanicah z drugimi vrstami poljščin ali trav. Uporabljamo lahko njihovo zrnje ali cele rastline v obliki zelinja, sena, moke, briketov, silaže.

Več med strokovnimi nasveti najnovejše številke Kmečkega glasa (26. julij 2017).