S  predsednikom Zadružne zveze Slovenije (ZZS) smo se nazadnje pogovarjali decembra lani. Med pomembnejše dogodke od takrat sodi uspešno zaključena prisilna poravnava Semenarne Ljubljana, kar je izrednega pomena ne samo za slovenskega kmeta, ampak za celotno državo. Semenarna varuje avtohtono slovensko seme in s tem pridelavo slovenske hrane. 

Letos zaznamujemo 145 let zadružništva na Slovenskem. Zadruge uspešno delujejo na podeželju, odkupujejo in prodajo kmetijske pridelke in repromaterial, s svojimi trgovinami ohranjajo poseljeno in obdelano podeželje. Vsako leto ZZS v Portorožu pripravi letni posvet zadružnikov, letos bo to 7. in 8. marca.

Več o tem, čemu bo namenjena osrednja pozornost letošnjega posveta, pa v Kmečkem glasu (1. 3. 2017).