Kot je znano, je koruza najpomembnejša poljščina pri nas, saj na enoto površine daje največji pridelek. Kmetijci jo tradicionalno pridelujejo na vsaj 40 odstotkih njiv, Kmečki glas pa tudi že tradicionalno vsako leto pred začetkom sezone o koruzi pripravi posebno prilogo. V njej je izbor hibridov za silažo in za zrnje z obrazložitvami, na kaj vse je treba misliti pred nakupom semena, da bo pridelek zadovoljiv. Čeprav na zadovoljstvo vpliva predvsem vrednost pridelka oz. cena, po kateri ga je mogoče prodati, pa kmet nikoli ne vrže puške v koruzo, ampak vsako pomlad znova seje. Pridelovalni pogoji se spreminjajo, prav tako napreduje tehnologija pridelave, še vedno pa je marsikaj odvisno od narave, od vremena. V zvezi z vremenom je nekdaj veljal pregovor, da koruza ne bo nič prida, če se vsaj trikrat ne zvija od suše, danes pa je treba tudi koruzo namakati.

Vse o koruzi, pidelovanju ter o tem, kako na kmetiji zmanjšati stroške prireje s pravilnim vključevanjem koruze v krmne obroke za rejne živali, pa v posebni prilogi Kmečkega glasa (1. marec 2017).

Fotografija: Geza Grabar