Zadnji dan v januarju je v Benediktu potekalo letno srečanje direktorjev in predsednikov upravnih organov zadrug ter članov nadzornih odborov, ki se ga je udeležil tudi kmetijski minister Dejan Židan. Udeležence zadrug ptujsko–ormoške, prekmursko-prleške in štajerske regije je seznanil z aktivnostmi ministrstva in plani za leto 2017, pregled dela s področja zadružništva in Zadružne zveze Slovenije pa je podal predsednik Peter Vrisk.

Vrisk je poudaril, da smo kot celota z doseženim v zadružništvu lahko zadovoljni, čeprav se nekatere zadruge srečujejo s težavami, predvsem zaradi padajočih cen mleka. "Trudimo se, tudi z novo nastajajočo blagovno znamko zadrug, ki bo predstavljala enotno znamko kmečkih gospodarstev za prodajo v okviru zadružnih trgovin, saj želimo kupcem ponuditi lokalno in zdravo pridelano ter predelano hrano."

Več v Kmečkem glasu (8. februarja 2017).