Kot že zadnjih nekaj let bo tudi letos Kmečkemu glasu priložena posebna priloga, namenjena pridelovalcem krompirja. Zdaj je čas za nakup semenskega krompirja, zato bo v njej sortni izbor domačih in tujih sort krompirja z opisi glede na čas dozorevanja, možnosti uporabe, opozarjamo pa tudi na občutljivost za nekatere bolezni in škodo, ki jo povzročajo škodljivci. Seveda nismo pozabili pregledati razmer na trgu krompirja pri nas, v sosednjih državah in v največjih evropskih pridelovalkah te poljščine.

Da boste imeli krompir, berite prilogo Krompir v Kmečkem glasu, ki izide 1. februarja 2017.