8. Zelenjadarske urice bodo 12. januarja 2017 ob 9. uri v dvorani Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova ulica 17, Ljubljana. Program, s katerim vabijo strokovnjaki Kmetijskega inštituta, je naslednji: Sortiment in termini spravila pora, Pridelava česna (dr. Kristina Ugrinović in Mojca Škof), Glivične bolezni česna in pora (mag. Metka Žerjav), Stebelne ogorčice – nevarni škodljivci česna (dr. Saša Širca).