Zadružna zveza Slovenije je sprejela program dela do leta 2020, kjer med drugim načrtuje krepitev poslovnih dejavnosti zadrug, projekt skupne nabave, oblikovanje zadružne blagovne znamke in krepitev interesnega zastopanja, informiranja, izobraževanja in promocije zadružništva. 

Več o tem v pogovoru s Petrom Vriskom, predsednikom Zadružne zveze Slovenije, v prihodnji številki Kmečkega glasa, ki bo s posebno prilogo o sejmu AGRA izšla 17. avgusta na 40 straneh.