Junija je Državni zbor pričel obravnavo predloga Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka. Predlagani zakon uvaja novo metodo ugotavljanja katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj.

Po novem naj bi izračuni katastrskega dohodka temeljili na agregatnih podatkih ekonomskega računa za kmetijstvo in gozdarstvo; katastrski dohodek, ugotovljen na podlagi podatkov ekonomskih računov, pa bi razporedili na vse parcele kmetijskih in gozdnih zemljišč v zemljiškem katastru tako, da se vsaki parceli, ne glede na vrsto lastništva, pripiše povprečen letni dohodek posamezne vrste pridelave, ki se ga korigira s faktorjem naravnih omejitev (za kmetijska zemljišča je to boniteta, za gozdna pa rastiščni koeficient). 

Kakšno je stališče Zadružne zveze Slovenije, piše v prispevku dr. Francija Avsca v naslednji številki Kmečkega glasa, ki izide v sredo, 6. julija.