Slovenski gozdovi so naše največje zeleno bogastvo, pa tudi pobiralci krvnega davka, posebno pri lastnikih gozdov in drugih, ki se občasno odpravijo v gozd z motorno žago, a praviloma brez potrebnega znanja, izkušenj in opreme, kar bi jim zagotavljalo varno delo.

Lani je pri delu v gozdu umrlo 17 ljudi, od tega 14 nepoklicnih delavcev (lastniki gozda in drugi, ki so sodelovali pri tem delu) in trije poklicni delavci (zaposleni kot delavci v gozdarstvu). 

Več o tem v Kmečkem glasu med strokovnimi nasveti v prispevku Jane Klun z Gozdarskega inštituta Slovenije.