Kot pravi Marjan Hergan, ni enostavno biti na čelu po teritorialnem obsegu največje slovenske zadruge, ki ima 12 področnih zadrug, več kot tisoč članov in obsega območja od avstrijske do hrvaške meje, Dravskega in Ptujskega polja, Slovenskih goric in Haloz. A izkušnje, ki jih je doslej pridobil, ter uigran tim poslovodstva in organov govorijo zase.

 Pod okriljem Skupine KZ Ptuj delujeta še dve hčerinski družbi,  lani pa so skupaj ustvarili skoraj 50 milijonov evrov prihodkov.

Več o tem v Kmečkem glasu to sredo, 25. maja.