Negativne temperature so v večjem delu Slovenije povzročile hudo pozebo sadnega drevja. Med lupinarji so najbolj prizadeti orehi. Zaradi mile zime in toplega začetka pomladi so namreč orehi letos ozeleneli dva do štiri tedne prej kot običajno. 

Ker ima oreh dobro sposobnost regeneracije, se pričakuje, da bodo odgnali speči brsti in bodo drevesa ponovno ozelenela, rodila pa ne bodo ali pa bo pridelek bistveno manjši kot običajno, in še to samo pri poznih sortah. 

Agrotehnični ukrepi za ublažitev posledic pozebe so navedeni v naslednji številki Kmečkega glasa v strokovnem nasvetu dr. Anite Solar iz Biotehniške fakultete, kjer je tudi več o pozebi leske in kostanja.