Mrvo kot osnovno voluminozno krmo za prežvekovalce največkrat pridelamo na lastni kmetiji. Na kmetijah, kjer krmijo veliko mrve, želimo, da bo ta pokrila večji del potreb živali po energiji in beljakovinah. Kakovostna mrva ne prispeva samo k večji prireji mleka in mesa, ampak tudi k boljšemu zdravju živali. 

Mehanske izgube med pripravo mrve lahko zelo zmanjšamo s pravilno košnjo, obračanjem in zgrabljanjem krme. Najpogostejše napake so preveliki vrtljaji traktorskih priključkov ali prenizko/previsoko nastavljeni delovni elementi strojev (pobiralna naprava, vzmetni prsti obračalnika oz. zgrabljalnika). 

Več o tem v strokovnem nasvetu dr. Branka Lukača s Kmetijskega inštituta, ki bo objavljen v jutrišnji številki Kmečkega glasa.