Analize pedoklimatskih razmer zadnjih 30 let v vseh pridelovalnih sadnih okoliših Slovenije kažejo na trajne klimatske spremembe, ki jih je potrebno v tehnologijah pridelave domačega sadja upoštevati kot zelo moteč okoljski dejavnik, ki trajno ogroža ekonomičnost pridelave slovenskega sadja. 

Brez enotnega skupnega nastopa pri izvedbi  potrebnih sprememb slovenska sadjarska panoga ne bo mogla uspešno realizirati želja po kakovostni samooskrbi domačih potrošnikov. Še manj pa bo sposobna v prihodnje konkurirati razvijajočim se sadjarjem na Balkanu, ki zelo agresivno osvajajo tudi naše lokalne tržne police in z razliko od drugih konkurentov iz EU mnogo bolj poznajo naše navade.

Več med strokovnimi nasvetiv Kmečkem glasu, ki izide 11. maja.