Že štiri generacije Metelkovih iz Hudega Brezja v občini Sevnica ustvarjajo kmetijo, ki danes obsega 50 hektarjev lastne zemlje, obdelujejo pa še 15 hektarov najetih površin.

Koruzo pridelujejo na 25 hektarih njiv in pridelek silaže se giblje okrog 70 ton po hektaru, svežega zrnja pa je do 16 ton na hektar. Poleg koruze imajo na 20 hektarih še ječmen in na petih tritikalo. Ker ves ta pridelek ni dovolj za rejo okrog tisočih prašičev v turnusu in za pitanje 200 bikov, je treba koruzo in ječmen tudi dokupiti od kmetov, ki žita pridelujejo prav zanje. 

Sodobno rejo bikov pitancev pasme limuzin, šarole in križancev ter prašičev je za Kmečki glas predstavil gospodar kmetije Martin Metelko. Preudaren pogled na živinorejo in poljedelstvo je predstavljen v posebni prilogi, ki smo jo izdali pred novo sezono pridelovanja koruze.