Ukrep Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 se v letu 2016 širi na področje govedoreje.

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS so zato pripravili nov predlog Uredbe o ukrepu Dobrobit živali v letu 2016 in jo posredovalo v javno razpravo. Rok za oddajo komentarjev je petek, 5. februarja 2016, in sicer na e-naslov: gp.mkgp@gov.si.