Z ukrepom "Dobrobit živali" (DŽ) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020) so nekateri prašičerejci že dobro seznanjeni, saj se je ukrep DŽ, kot prvi izmed ukrepov PRP 2014–2020, začel izvajati že v letu 2014.

Ne glede na to vas želimo seznaniti z obveznostmi iz ukrepa DŽ v letu 2016, saj bodo pri izvajanju tega ukrepa v primerjavi z letošnjim letom določene spremembe. Bistvena sprememba bo nižji vstopni pogoj glede števila prašičev posamezne kategorije. Kaj točno bo drugače in zakaj boste rejci ob upoštevanju nekaterih zahtev lažje prišli do subvencij, pa v naslednji številki Kmečkega glasa, ki bo izšla to sredo.