Nacionalni veterinarski inštitut (NVI) je obvestil, da je bil s hitrim postmortalnim testom postavljen sum na BSE pri kravi cikaste pasme, rojeni 22. marca 2003. Krava je poginila na kmetiji na Dolenjskem in bila odpeljana na Veterinarsko higiensko službo (VHS) Novo mesto. V okviru rednega monitoringa je bila vzorčena na BSE.

Gre za deveti primer BSE, ki je bil potrjen v Sloveniji, zadnji je bil leta 2007. Vsi primeri so pokazali sliko klasične BSE.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin  je opravila epizootiološko poizvedbo in uvedla ukrepe za izkoreninjenje bolezni (prepoved premikov živali z in na kmetijo, določitev kohorte in zadnjih dveh potomcev). Iz epizootiološke poizvedbe je razvidno, da je krava tekom življenja zamenjala tri lastnike. Po trenutno znanih podatkih je kmetija, na kateri je žival poginila, redila samo to kravo. Kmetija, na kateri je bila žival rojena, pa trenutno redi 12 govedi.

BSE pozitivna krava v zadnjih dveh letih pred potrditvijo bolezni ni imela potomcev. V krmni in rojstni kohorti so bile štiri živali. Ena od teh živali je še živa in se nahaja na kmetiji v Zasavju. Če bo bolezen potrjena, bo to žival v okviru ukrepov izkoreninjenja bolezni potrebno usmrtiti in neškodljivo odstraniti.

Več o tem v Kmečkem glasu!