20. avgusta je bil postavljen sum na prisotnost vraničnega prisada pri poginulih telicah, ki jih je Veterinarsko higienska služba Nacionalnega veterinarskega inštituta odpeljala s pašnika na območju Postojne. Pri sekciji je bil na podlagi patoanatomskih sprememb postavljen sum na prisotnost vraničnega prisada in bolezen je bila z laboratorijskim preiskavami naslednji dan tudi potrjena.

Takoj po potrditvi bolezni so bili na gospodarstvu (pašniku) uvedeni ukrepi za preprečevanje širjenja in izkoreninjenje bolezni (prepoved premikov živali z in na pašnik, zdravljenje, razkuževanje, …).

Ker gre za zoonozo, je bila o pojavu obveščena tudi zdravstvena služba. Vsi, ki so prišli v stik s poginulimi in sumljivimi živalmi, so bili napoteni k zdravniku.

Na pašniku se je paslo 43 govedi, od katerih jih je 7 poginilo.

Opravljena je bila epizootiološka preiskava. Na podlagi podatkov o pojavu bolezni, vodotokov, poplavnih območij in zgodovinskih podatkov o pojavih vraničnega prisada in določenih predhodnih distriktih je Državno središče za nadzor bolezni (DSNB) določilo novo območje vraničnega prisada (antraksov distrikt), na katerem bo potrebno v nadaljnjih 50 letih izvajati zaščitne ukrepe za preprečevanje pojava in širjenja bolezni. Med te ukrepe spada preventivno cepljenje dovzetnih živali, ki se pasejo na območju distrikta, ter živali, ki se krmijo s krmo, ki izvira iz distrikta.

Novo določeno območje vraničnega prisada zajema območja naselij Dol pri Borovnici v občini Borovnica ter naselij Bistra, Blatna Brezovica in Verd v občini Vrhnika.

Fotografija je simbolična.

Več v Kmečkem glasu.