Dosedanji pokazatelji v pridelavi kakovostnega grozdja so v marsičem specifični in v primerjavi s povprečnimi letniki tudi drugačni ter se že lahko primerjajo z najboljšimi letniki. Naloga vinogradniške stroke je, da se tudi v drugačnih, pridelovalno zahtevnih letih zagotovi taka oblika tehnologije ekonomične vinogradniške pridelave, ki naj zagotovi pridelavo zdravega, neoporečnega grozdja optimalne količine in kakovosti.

Roman Štabuc s Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor med nasveti Kmetijske svetovalne službe v Kmečkem glasu predstavlja ukrepe in načine, s katerimi do trgatve še lahko vplivamo tako na izboljšanje kakovosti kot na zmanjšanje določenih nepotrebnih stroškov. "Za vinogradnike lahko letošnji letnik ocenimo kot tehnološko zahteven, do razvoja  trte pa izredno ugoden. Ob nadaljevanju lepe jeseni lahko pričakujemo ekonomsko uspešen in kakovostno  izjemen  vinski letnik."

Štabuc navaja tudi nekaj o vrednosti grozdja in meni, da cena izpod 0,60 evra/kg zagotavlja v tem letu zgolj pokrivanje direktnih stroškov in zagotavlja le preživetje obstoječim, praviloma starim vinogradnikom. Le  kdo od mladih bo še ostal v vinogradništvu in kdo bo kupil nov traktor ali naredil nov vinograd?

Več o tem v Kmečkem glasu.