Smo v času dozorevanja grozdja in priprav na trgatev. Tadeja Vodovnik Plevnik, specialistka za vinarstvo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor, med strokovnimi nasveti v Kmečkem glasu piše: Kakovost vina je odraz mnogoštevilnih dejavnikov, kot so: tla, klima, letnik, pridelava grozdja, zrelost grozdja, čas in način trgatve, predelava grozdja, priprava mošta, vrenje, pretoki, žveplanje, uporaba enoloških sredstev, stekleničenje, hranjenje vina in nenazadnje primerna ponudba.

Kakšna bo kakovost vina, je odvisno od tega, kakšno grozdje je bilo pridelano v vinogradu, kjer je “spočetje” vina. V kleti se to bogastvo s primernimi tehnološkimi postopki le ohrani. Prav zato je potrebno načrtno spremljanje dozorevanje grozdja.

Osnova za kakovost in vrsto vina je tehnološko primerna zrelost grozdja. Zorenje grozdja se začne z mehčanjem in spremembo barve jagod ter traja vse do polne zrelosti grozdja. Pri nas se začne pri nekaterih sortah julija, v glavnem pa avgusta in traja 20 do 60 dni (odvisno od sorte in vremena).

Več o tem v Kmečkem glasu.