Ozelenitev njivskih površin v jesenskem času je ukrep, ki ohranja življenje v tleh, ohranja njihovo strukturo in uravnoteženo založenost s hranili tudi po pridelavi zelenjave. Skrb za živa in rodovitna tla je najpomembnejše pravilo njivske pridelave. Seveda ni pri pridelavi zelenjave nič drugače. Mnogi pridelovalci zelenjave pozabljajo, da to velja tudi zanje. Res je, da je le gnojenje na osnovi analize tal tisto, ki zagotavlja primerljiv in predvsem kvaliteten pridelek zelenjave. Vendar se po več letih intenzivne pridelave zelenjave na kmetijskih površinah lahko zgodi, da je z njimi vedno več težav, čeprav naj bi, vsaj po našem mišljenju, vedno gnojili pravilno.

"Pozabili smo na prvo pravilo, da samo živa, zdrava in predvsem strukturna tla zagotovijo, da bodo rastline do dodanih hranil tudi prišle, da bo tudi namakanje dovolj racionalno in učinkovito. V rastlinjakih, ponekod pa tudi na njivah, se pogosto srečujemo še s težavami zaradi preozkega kolobarja. Vse te težave pa nam lahko pomagajo reševati ravno rastline, ki jih imenujemo na različne načine: vmesni posevki, rastline za ozelenitev tal, rastline za zeleni podor… Mislim, da njihove odlične lastnosti pri pridelavi zelenjave premalo izkoriščamo," meni Miša Pušenjak, strokovnjakinja za zelenjadarstvo s Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor.

Ajda ni samo poljščina, je tudi odlična rastlina za zeleni podor, ki ni v sorodu z vrtninami, je pa tudi zdravilna rastlina.

Več o tem berite v naslednji številki Kmečkega glasa.