Kot poročajo z Evropske komisije (EK), bodo podaljšali zaščitne ukrepe in pomoč evropskemu sektorju mleka, mlečnih izdelkov, sadja in zelenjave v leto 2016. Na ta način bo EK podprla evropske proizvajalce, ki se soočajo s številnimi izzivi, kot so negativne posledice ruske omejitve uvoza izdelkov iz  EU in manjše globalno povpraševanje po mleku in mlečnih izdelkih.

Ukrepi v sektorju mleka in mlečnih izdelkov so intervencijski odkupi ter pomoč pri skladiščenju  masla in posnetega mleka v prahu. Ukrepi v zvezi s sadjem in zelenjavo zajemajo umik proizvodov, brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave dobrodelnim organizacijam, umik proizvodov za druge namene (npr. za krmo, kompostiranje, destilacijo) in opustitev pobiranja oz. spravila pridelkov.

Od začetka sheme za pomoč za zasebno skladiščenje masla in posnetega mleka v prahu septembra 2014 je bilo shranjenih že več kot 108 ton masla in 40 ton posnetega mleka v prahu. 1176 ton posnetega mleka v prahu je bilo intervencijsko odkupljenega. Skladno z izrednimi ukrepi, ki veljajo od 30. junija 2015, je bilo s trga umaknjenih 770 tisoč ton sadja in zelenjave s podporo 155 milijon evrov.