Živina članov Agrarne skupnosti Zasip je že popasla krmo v Spodnji krmi, zdaj pa se pasejo na odličnih pašnikih v Zgornji krmi.

Pastirska koča je na nadmorski višini 1763 metrov, kjer za 51 glav živine že drugo leto zapored skrbi pastir Jože Poljanec iz Lesc. Poznavalci pravijo, da je tu en klobuk krme vreden toliko kot ena rjuha v dolini, zato so lastniki govedi v jeseni zadovoljni, ko se v dolino vrnejo lepo rejene živali. Govedo se pase nekako do višine 2000 metrov, še više pa ovce - kar 75 jih je od AS Zasip.

AS Zasip pastirja poplača s sredstvi, ki jih prejmejo kot subvencijo za planinske pašnike, ostalo pa vlagajo v razvoj planine in urejanje koče. Vsako leto okrog velikega šmarna se vsi člani agrarne skupnosti ter njihovi sorodniki, sosedje in prijatelji zberejo v Zgornji krmi, se poveselijo in pogostijo z zaseko in kakšnim šilcem "takratkega".

Kako poteka delo AS Zasip in kako je svoj dan na planini opisal pastir Joža, pa v reportaži v Kmečkem glasu.