V sklopu živinoreje kot osrednje kmetijske panoge pri nas ima najpomembnejše mesto reja krav molznic in z njo prireja mleka. S prodajo mleka se preživlja marsikatera slovenska kmetija in dohodek od te dejavnosti že od nekdaj predstavlja reden priliv v družinski proračun, ki prihaja vsak mesec.

Prireja mleka se je zadnja leta zelo specializirala, večina mleka je po kakovosti v najvišjem razredu, nizko število mikroorganizmov in somatskih celic je že samoumevno, čeprav je bilo za to potrebno povzeti marsikakšen ukrep.

Kako naprej z rejo krav molznic, da dejavnost iz meseca v mesec ne bo v večjem minusu, se ob padanju odkupne cene mleka sprašujejo rejci. Z namenom, da odgovorimo na nekaj osnovnih vprašanj in podamo nasvete strokovnjakov, smo prvič pripravili posebno prilogo o reji krav molznic. Poleg nasvetov o primernosti posameznih vrst silaže za doseganje visoke mlečnosti, tudi tistih silaž, ki so na naših kmetijah manj običajne, opozarjamo na pomen prehrane krav v občutljivem obdobju presušitve, v obdobju poroda ter na začetku laktacije.

Poleg mleka so pri reji krav pomembna tudi teleta. Vsak zamujen mesec, ko je krava kasneje osemenjena, predstavlja izgubo prihodka. Na kmetijah z večjim številom krav, ob seštevku nekaj zamujenih pojatev in s tem nekaj telet manj na leto, ni težko izračunati, koliko je bilo s tem izgubljenega. Primer iz prakse s kmetije Kocbek to nazorno potrjuje.

Več v 25. številki Kmečkega glasa s posebno prilogo Reja krav molznic.