Če želimo, da je pri pridelavi čim manj težav, moramo pred sajenjem izbrati primerne lege. Pri tem je modro upoštevati tudi znanje in izkušnje starejših. Vinogradniki in oljkarji v Truškah vedo, da so tamkajšnje lege osončene že zgodaj zjutraj ter da po dolini in bregovih stalno malo pihlja, kar bistveno pripomore k zmanjšanju bolezni in škodljivcev. Listi rastlin so namreč hitro suhi in bolezni se ne širijo.

V Truškah se z ekološko pridelavo oljk ukvarja tudi Janko Bučaj. Na površini dveh hektarjev in pol ima posajenih 600 oljk, in sicer kar osem avtohtonih sort ter še devet italijanskih in francoskih. Z ekološko pridelanim oljčnim oljem se je na svetovnem ocenjevanju Biol uvrstil med prvih 30 najboljših, dvakrat zapored pa je prejel šampiona tudi na ocenjevanju gostincev in novinarjev.

Kot je povedal Janko Bučaj, vsako leto vsaj en mesec nameni izobraževanju v državah, kjer ima oljkarstvo dolgo tradicijo, veliko pa se nauči tudi v svojih nasadih ob vsakodnevnem opazovanju dreves. Tako je ugotovil tudi, kakšen način obrezovanja je najprimernejši, da so oljke zdrave, dovolj osvetljene, primerno obložene in da je pridelek najboljše kakovosti tako za stiskanje olja kot za vlaganje oljk.

Zakaj je oljkar kot doktor ter o posebnostih rezi in vzgoje oljk pa v Kmečkem glasu.