Pri naših poslovnih projektih skušamo pridobiti materialne koristi ali pa si z njimi olajšamo delo in zmanjšamo porabo časa, ki ga namenjamo določenemu opravilu, kar pripomore h kvaliteti našega življenja. Naš cilj je lahko izboljšanje preskrbe, varovanje narave in zdravja, zaslužek, ipd. Čim večji zaslužek lahko dosežemo bodisi z dodajanjem vrednosti ali pa z zniževanjem stroškov.

Seveda za odločanje o izvedbi nekega projekta ni pomembno samo, kakšni so postopki in stroški za njegovo izvedbo, zelo pomembno je tudi razčistiti, kaj bomo z njim pridobili.

V naslednji, 23. številki Kmečkega glasa, bo spet govora o podjetništvu na kmetijah. Tomaž Cor, strokovnjak s Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj, pravi: "Ob uvajanju novega izdelka ali storitve moramo prav gotovo predvideti vse povezane stroške in na njihovi podlagi ugotoviti lastno ceno. Če nam je trg za ta izdelek pripravljen plačati več, potem lahko sklepamo, da bomo doživeli uspeh. Seveda moramo ustrezno oceniti tudi, koliko izdelkov oziroma storitev je trg sploh pripravljen kupiti. Zato je zelo pomembno opraviti t. i. analizo trga. Ugotoviti moramo, kako bo trg reagiral na naš izdelek, kdo bodo naši kupci, koliko bodo kupili, kako močna je naša konkurenca, kako bomo izdelek oglaševali in prodajali."

Več pa prihodnjo sredo v najnovejšem Kmečkem glasu, ki bo spet izšel v povečanem obsegu.