Strokovnjaki že vrsto let opozarjajo, da se morajo slovenski kmetje pri vodenju svojih kmetij obnašati kot podjetniki. Pri svojem delu kmetijski svetovalci opažajo, da gre podjetniško obnašanje kmetov navadno v dve skrajnosti: bodisi delujejo kot najtrši menedžerji, ki bi radi svojo dejavnost, kmetijo in zaslužke povečali v najkrajšem možnem času, ali pa so povsem pasivni in se zgolj prepuščajo valovom, ki jih prinaša poslovno okolje, v katerem delujejo.

Kmetijstvo je panoga, kjer naj bi kmetje istočasno delali za izboljšanje dohodkovnega položaja, obenem pa imeli pred očmi tudi trajnostno uporabo naravnih virov. Zato med kmeti manjka podjetnikov, ki bi po obnašanju spadali nekje vmes med omenjenima skrajnostma.

Na vprašanje, kakšen je sploh dober podjetnik in kaj velja posebej poudariti pri kmetih podjetnikih, bo med strokovnimi nasveti v Kmečkem glasu odgovarjal Tomaž Cor, univ. dipl. inž. zootehnike s Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj.